Wachtlijsten. 

Vijf plastic speelgoeddiertjes die netjes in een rij zijn gezet, tegen een vage maar kleurrijke achtergrond.
Foto door Magda Ehlers op Pexels.com

Als ouder hou ik er niet van. Mijn kinderen hebben al zo vaak op wachtlijsten gestaan. Soms een paar weken, vaker een paar maanden, regelmatig meer dan een jaar. Je hoopt en je wacht en je gaapt en je denkt: ‘O, mensen, hoe lang nog!’ Na een jaar is het probleem al zover verschoven dat je eigenlijk wel helemaal opnieuw kan beginnen met je intake en je hulpvraag. 

Dus toen ik het plan maakte voor HOEK6, zei ik tegen ons bestuur: ‘Niet te vroeg met die wachtlijsten. We kunnen het ouders en jongeren niet aandoen om weer een jaar ergens op een wachtlijst te staan, met ook nog eens het risico dat het helemaal niet doorgaat.’ 

Het bestuur gaf me een tijdje gelijk maar werd steeds onrustiger. 

‘Als we iets nieuws willen opzetten en andere moeten overtuigen hebben we een wachtlijst nodig. Een signaal dat zegt: ‘Deze plek willen wij, zorg dat het er komt.’’ zei onze voorzitter, zelf ook ouder en in die rol niet zo dol op wachtlijsten.

‘Maar ik kan nog niks laten zien!’ zei ik.

‘Nou hebben ze ook niks,’ zei de secretaris streng: ‘Als we die wachtlijst eenmaal hebben zal je zien dat de rest ook vlotter gaat. We moeten kunnen laten zien dat onze stek gewenst is en kan renderen.’ 

‘Bovendien,’ zei de penningmeester. ‘Het moet wel doorgaan. Voor jouw kind, voor die van mij. We hebben geen keuze. Het is nodig dus het komt er.’

Ze hebben gelijk. 

Als ouder ben ik nog steeds niet dol op wachtlijsten, als ondernemer begrijp ik dat het nodig is. Dus bij deze: ben je 18+, op zoek naar dagbesteding in een kantoorsetting, waar je creatief bezig kan zijn met boeken, tijdschriften en beeldmateriaal of je op de ICT kan uitleven, schrijf je dan nu in op onze wachtlijst. Dan zorgen wij dat de wachtlijst zo snel mogelijk een echte plek wordt. 

De wachtlijst is geopend! 

Ingrid Bilardie 

Contact? [email protected]

Deelnemers vertellen

Foto door Tara Winstead op Pexels.com

Onze deelnemers hebben een lange weg afgelegd langs scholen en dagbestedingen. Soms hebben ze lange tijd thuisgezeten zonder school. Vrienden maken is dan erg lastig, eenvoudigweg omdat je niet veel mensen ontmoet.

Dus waar andere jongeren met hun verhalen en vragen terecht kunnen bij hun vrienden staan onze jongeren vaak alleen. Aan wie moet je dan vertellen waar je trots op bent, waar je mee worstelt, wat je overwonnen hebt? En hoe kom je er achter of je ergens goed in bent, als er niemand is om je aan te spiegelen?

We kunnen niemand de kans geven zijn jeugd overnieuw te doen. Wel geven we alle deelnemers en betrokken van HOEK6 de kans om hier hun verhaal te vertellen. Wat wil je anderen over jezelf vertellen? Waar ben je bijzonder trots op? Hoe kan de wereld kinderen helpen die nu meemaken wat jij hebt meegemaakt?