Privacybeleid 

Laatste wijziging: 15-10-22


Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
Stichting HOEK6 kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Stichting HOEK6 en/of omdat u deze bij het invullen van een formulier op de website aan Stichting HOEK6 verstrekt. 

Van belangstellende verwerken we alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Waarom Stichting HOEK6 gegevens nodig heeft
Stichting HOEK6 kan uw persoonsgegevens gebruiken bij het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief, het faciliteren van werkgeverschap of het verlenen van zorg.

Stichting HOEK6 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Stichting HOEK6 gegevens bewaart
Stichting HOEK6 bewaart persoonsgegevens van belangstellenden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de gegevens van de andere groepen geldt de wettelijke bewaartermijn. 

Delen met derden
Stichting HOEK6 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of op uw uitdrukkelijke en schriftelijke verzoek. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per e-mail ([email protected]). Stichting HOEK6 zal zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Stichting HOEK6 is als volgt te bereiken:
Bedrijfsnaam: Stichting HOEK6
Postadres: Breeland 32, 2191XB, De Zilk.
Vestigingsadres: Breeland 32, 2191XB, De Zilk.
KvK: 86294288 
E-mailadres: [email protected]

Disclaimer: dit document is een eenvoudige vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.