Klachtenregeling  

Laatste wijziging: 15-10-22

Klagen mag!

Wij vinden het heel vervelend als er iets niet goed ging. Vertel ons wat misging, zodat we het samen kunnen oplossen. Een klacht is voor ons ook een leermoment. We willen ons graag verbeteren.

Heeft u een klacht over een begeleider of begeleidingsmoment?

U kunt uw klacht eerst mondeling bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft. Als u dit liever niet doet of als dit niet mogelijk is, vragen wij u de klacht te mailen naar de zorgcoördinator ([email protected]). Zo liggen de klacht en de dag waarop de klacht is gedaan vast. We reageren zo snel mogelijk en in elk geval 5 werkdagen na ontvangst. We nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen maken om de klacht te bespreken. 

Heeft u een klacht of opmerking over de facturen?

Klachten over de facturering kunt u bespreken met Noucha van Wessel ([email protected]).

Klachtenfunctionaris

Als u niet tevreden bent over het gesprek met de zorg coördinator of u legt uw klacht liever niet neer bij de zorg coördinator, dan kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht schriftelijk opsturen naar: 

Klachtenfunctionaris Stichting Hoek 6
J. Meulenkamp
Postadres:
Breeland 32
2191XB De Zilk 

Nadat de klachtenfunctionaris de klacht heeft ontvangen nemen we zo snel mogelijk, hooguit 5 werkdagen na ontvangst, contact op en maken we een afspraak voor een gesprek.

Is de klacht nog niet opgelost?

Een klacht hoort binnen zes weken opgelost te worden. In sommige gevallen is een verlenging van vier weken mogelijk, bijvoorbeeld als iemand net op vakantie of ziek is. 

Als je na die periode nog niet tevreden bent over de oplossing, zijn er nog verschillende vervolgstappen. Je kunt contact opnemen met de externe geschillencommissie. Zij oordelen open en eerlijk over de klacht en de manier waarop die is behandeld. Als uiterste mogelijkheid kan je een advocaat in de arm nemen en de klacht voorleggen aan de rechter.