Beleidsplan

Laatste wijziging: 23-10-22

ANBI

HOEK6 heeft de ambitie in 2023 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status aan te vragen. Dat betekent dat uw schenkingen belastingvoordeel voor u opleveren. Als Stichting zien wij erop toe dat de financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om statutaire doelstellingen te bereiken. 

Algemene gegevens
Naam: Stichting HOEK6
Fiscaalnummer: 8639.22.892
Adres: Breeland 32 
Postcode en plaats: 2191XB De Zilk
E-mailadres: [email protected]
Kvk nummer: 86294288
Website: www.hoek6.nl

Bestuur 2022 – 2023

Voorzitter: Nico Bilardie 

Penningmeester: Noucha van Wessel 

Secretaris: Joyce Meulenkamp

Dagelijks beheer 2022 -2023

Ingrid de Boer 

Beleid HOEK6

HOEK6 heeft tot doel het bieden van dagbesteding aan verschillende doelgroepen die zorg nodig hebben, maar in het bijzonder aan volwassenen met autisme met normale tot hoge begaafdheid en een lage zelfredzaamheid. Dit doet zij door het aanbieden activiteiten met 1 op 1 of groepsbegeleiding op het gebied van kunst en cultuur in de vorm van uitgeverij. HOEK6 is ontstaan vanuit de visie dat er voor deze groep een passende dagbesteding moet zijn, waar zij (zelf)vertrouwen kunnen opbouwen, contacten leren leggen en zelfstandigheid kunnen oefenen. Wij doen dit in een rustige omgeving waar vertrouwen en veiligheid centraal staat en zowel over als onderprikkeling wordt voorkomen.

Stichting HOEK6 staat voor:

  • een kleine, wendbare organisatie
  • kleine groepen en veel persoonlijke aandacht
  • deskundigheid over en feeling met de doelgroep
  • uitdaging waar het kan, rust waar het moet


Begeleiders:

Om aan onze doelstelling invulling te geven ambiëren wij te werken met vaste begeleiders op hbo-niveau. Enkele begeleiders al hebben aangegeven in de toekomst graag bij HOEK6 aan de slag te gaan. Vrijwilligers kunnen worden ingezet voor ondersteunde taken. HOEK6 is nog niet toe aan het begeleiden van stagiaires. 

Kwaliteit:

Stichting HOEK6 staat aan het begin van haar activiteiten. Een deskundig vrijwilliger heeft toegezegd vanaf het begin de processen goed in kaart te brengen zodat HOEK6 de nodige keurmerken kan aanvragen. Van iedereen die werkzaam is op of rond de activiteiten van HOEK6 vragen wij een VOG. 

Beloningssysteem:

Het bestuur ontvangt geen financiële (of andere vorm van) vergoeding voor hun werkzaamheden. (Toekomstige) werknemers in dienst van HOEK6 volgen de cao-gehandicaptenzorg. In 2022, het jaar van de oprichting, ontving niemand een vergoeding. 

Doelstelling

Stichting HOEK6 heeft ten doel: het bieden van zorg aan diverse doelgroepen maar in het bijzonder mensen met autisme, een gemiddelde of hoge begaafdheid maar een beperkte of nog niet volledig ontwikkelde zelfredzaamheid, middels activiteiten die gebaseerd zijn op het aanspreken van het cognitieve in de vorm van een dagbesteding.

Verslag uitgeoefende activiteiten: 

In 2022 heeft Stichting HOEK6 zich o.a beziggehouden met: 

  • Het verzamelen van de juiste mensen om het initiatief tot leven te wekken
  • Het onderzoeken van de juiste aanpak en het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden
  • Het inwinnen van advies
  • Het schriftelijk samenvatten van de bedrijfsaanpak
  • Verbinding zoeken met personen, instellingen en organisaties met als doel het ontwikkelen van initiatieven die van wederkerig nut kunnen zijn. 
  • Het in gebruik nemen van een website.  

In de toekomst zal HOEK6 naast een financieel jaarverslag een maatschappelijk jaarverslag aanbieden, waarin de activiteiten nader toegelicht worden. 

Financiële verantwoording:
In 2022, het jaar van de oprichting, ontving niemand een vergoeding. De oprichters en beheerder van HOEK6 hebben de noodzakelijke kosten uit eigen middelen betaald. De financiële administratie zal worden verzorgd door Administratiekantoor Punctueel uit Nieuw-Vennep. De balans en de winst en verliesrekening zal worden gepubliceerd op onze website.